zaterdag 4 juli 2009

Template #101 EM Design

Onze 101e!!Download Hier


Please leave your comments.

dinsdag 9 juni 2009

Deep Purple


Klik op de bewerking voor ware grootte.


Klik hier om de les te maken.

Deep Purple


Klik op de bewerking voor ware grootte.

Benoodigdheden:

Tube:
H@nne_woman 2_june2009
(Wij hebben toestemming van Hanne om deze tube te gebruiken, bedankt Hanne)
Stiksel tube

Masker:
Tde_maske_31

Selectie:
EM Design 4 balks 600 x 600

Insteekfilters:
Filter Factory Gallery C

Materiaal1. Plaats de selectie in de juiste map en open de tubes en masker in psp

2. Ga naar je materialen palet en zet voorgrondkleur op wit en neem met je pipet
een achtergrondkleur uit je tube

3. Open een nieuwe afbeelding 600 x 600 transparant

4. Activeer je vulemmer en vul je afbeelding met achtergrondkleur

5. Lagen – nieuwe rasterlaag

6. Vul deze laag met voorgrondkleur

7. Lagen – nieuwe maskerlaag – uit afbeelding - tde_maske_31
alléén luminantie van bron aangevinkt

8. Lagen – samenvoegen – groep samenvoegen

9. Selecties – selectie laden/opslaan – selectie laden van schijf – EM Design 4 balks 600 x 600, Luminantie van bron en selectie vervangen aangevinkt

10. Lagen – nieuwe rasterlaag

11. Activeer vulemmer en vul de selectie met achtergrondkleur

12. Ga nu naar H@nne_woman 2_june2009,
Bewerken – kopieren

13. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

14. Actieveer de verplaatsingstool en schuif de tube over je selectie,
(zie voorbeeld)

15. Selecties – omkeren
Druk op delete op je toetsenbord

16. Selecties – niets selecteren

17. Lagen – samenvoegen - omlaag samenvoegen

18. Effecten – 3d effecten – slagschaduw,
Verticaal en horizontaal: 6 – dekking: 37 – vervaging: 5 – kleur zwart

19. Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag,
(als het goed is staat de tube nog in het geheugen)

20. Afbeelding – formaat wijzigen – 80 procent,
Formaat van alle wijzigen uitgevinkt

21. Activeer de verplaatsingstool en schuif de tube iets naar links en naar beneden

22. Lagen – dupliceren

23. Ga naar je lagenpalet en maak raster 3 actief

24. Effecten – insteekfilters – filter factory gallery C – speed
187 – 81 – 27 – 255

25. Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

26. Afbeelding – formaat wijzigen – 95 procent

27. Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels achtergrondkleur
Zet deze afbeelding even opzij

28. Open een nieuwe afbeelding 600 x 600 transparant

29. Activeer je vulemmer en vul je nieuwe afbeelding met achtergrondkleur

30. Lagen – nieuwe rasterlaag

31. Vul deze laag met voorgrondkleur

32. Lagen – nieuwe maskerlaag – uit afbeelding - - tde_maske_31
alléén luminantie van bron aangevinkt

33. Lagen – samenvoegen - groep samenvoegen

34. Ga nu naar je eerste afbeelding,
Bewerken – kopieren

35. Ga terug naar je nieuwe afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

36. Afbeelding – formaat wijzigen – 90 procent,
formaat van alle lagen wijzigen uitgevinkt

37. Afbeelding – vrij roteren – rechts 4

38. Ga nu naar stiksel tube,
Bewerken – kopieren

39. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

40. Eventueel: Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleur
(neem de K en V van je achtergrondkleur)

41. Afbeelding – vrije roteren – rechts 4

42. Activeer je verplaatsingstool en schuif de stiksel rechts bovenin
(zie voorbeeld)

43. Lagen – dupliceren

44. Schuif de kopie van stiksel naar links onderin
(zie voorbeeld)

45. Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

46. Effecten – 3d effecten – slagschaduw,
Verticaal en horizontaal: 1 – dekking: 40 – vervaging: 0 – kleur: zwart

47. Lagen – nieuwe rasterlaag, plaats hier op je watermerk

48. Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels achtergrondkleur
Klik op de vraag op OK

49. Afbeelding – formaat wijzigen – 600 pixels

Opslaan en klaar is Deep Purple
Wij zijn heel benieuwd naar jouw uitwerking van deze les.

Deze les mag niet zonder toestemming van EM Design
op een andere forum of website's geplaatst worden.
Deze les is gemaakt op 4 juni 2009
Een soort gelijke les berust louter op toevalligheden


maandag 1 juni 2009

Pirates of the Carribean


Click on the image for truth size.

Click here to make the english tutorial

Klik hier om de nederlandse les te maken

Pirates of the Carribean


Click on the image for truth size.

Needed:

Tube Pirate 1
Tube Pirate 2
Tube Pirate 3
Tube Pirate 4
Tube Pirate 5

Plugin:
Penta Com
Filter Unlimted 2.0

Download material1. Open the tubes in psp

2. Go to the materials palet and set foreground color on #b7a5dd and background color on White

3. Open a new image 600 x 500 transparent

4. Activate flood fill tool and fill the image with foreground color

5. Go to the tube Pirate 1
Edit - copy

6. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

7. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 55

8. Go to the tube Pirate 2,
Edit - copy

9. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

10. Image – resize – 45 percent
Unmark resize all layers

11. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 60

12. Activate move tool and move the tube to left below
(see example)

13. Go to the tube Pirate 3,
Edit - copy

14. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

15. Image – resize – 60 percent
Unmark resize all layers

16. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 75

17. Activate move tool and move the tube to right below
(see example)

18. Go to the tube Pirate 4,
Edit - copy

19. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

20. Image – resize – 75 percent
Unmark resize all layers

21. Activate move tool and move the tube to on the top left-end corner
(see example)

22. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 40

23. Go to the tube Pirate 5,
Edit - copy

24. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

25. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 62

26 Activate move tool and move the tube to on the top right-end corner
(see example)

27. Layers - arrange - move down

28. Layers - arrange - move down

29. Go to the layer palet and make raster 4 active ( tube with men and woman)

30. Layers - arrange - bring to top

31. Activate text tool, font: Caribbean’s Treasure - size 50
stroke width: 1,0 - create as vector

32. Write the text: Pirates of the Caribbean – move the text nicely in the middle

33. Layers - convert to rasterlayer

34. Effects – 3d effects – drop shadow,
Horizontal 1 – vertical 1 - opacity 100 – blur 0 – color zwart

35. Layers - new raster layer, place on this your water mark

36. Go to the layer palet and close raster 7 (text)
(by clicking on the eye)

37. Layers - merge - merge visible

38. Effects – plugins – Penta Com – Dot & Cross – standaard instellingen

39. Go to the layer palet and open raster 7
(by clicking on the eye)

40. Layers - arrange - send to bottom

41. Layers - merge - merge visible

42. Effects – plugins – Filter Unlimited 2.0 – Buttons and Frames – 3D Glass Frame I
Framesize 30 – contrast 75

Save and ready is Pirates of the Carribean
We are very curious to your development of this tutorial.

This lesson cannot without authorisation of EM design on another
forum or website' s be placed. This lesson has been made on
15 may 2009 A type equal lesson relies purely on contingency


Pirates of the Carribean


Click on the image for truth size.

Klik hier om de nederlandse les te maken

Pirates of the Carribean


Klik op de bewerking voor ware grootte.

Benodigdheden:

Tube Pirate 1
Tube Pirate 2
Tube Pirate 3
Tube Pirate 4
Tube Pirate 5

Insteekfilters:
Penta Com
Filter Unlimted 2.0

Materiaal1. Open je tubes in psp

2. Zet je voorgrondkleur op #b7a5dd en achtergrondkleur op wit.

3. Open een nieuwe afbeelding 600 x 500 transparant

4. Activeer je vulemmer, vullen met je voorgrondkleur

5. Ga naar je tube Pirate 1
Bewerken – kopieren

6. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken - plakken als nieuwe laag

7. Ga naar je lagenpalet, mengmodus op luminantie (oud) – laagdekking op 55

8. Ga naar je tube Pirate 2,
Bewerken – kopieren

9. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken - plakken als nieuwe laag

10. Afbeelding – formaat wijzigen – 45 %
formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

11. Ga naar je lagenpalet, mengmodus op luminantie (oud) – laagdekking 60

12. Activeer je verplaatsingstool, schuif de tube naar linksonder

13. Ga naar je tube Pirate 3,
Bewerken – kopieren

14. Ga terug naar je afbeelding
Bewerken – plakken als nieuwe laag

15. Afbeelding – formaat wijzigen – 60%
formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

16. Ga naar je lagenpalet, mengmodus op luminantie (oud) – laagdekking 75

17. Activeer je verplaatsingstool,schuif deze tube naar rechtsonder

18. Ga naar je tube Pirate 4,
Bewerken – kopieren

19. Ga naar je afbeelding,
Bewerken – plakken als nieuwe laag

20. Afbeelding – formaat wijzigen – 75%
formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

21. Activeer je verplaatsingstool, schuif de tube naar linksboven

22. Ga naar je lagenpalet, mengmodus op luminantie (oud) – dekking 40

23. Ga naar je tube Pirate 5,
Bewerken – kopieren

24. Ga naar je afbeelding,
Bewerken – plakken als nieuwe laag

25. Ga naar je lagenpalet, mengmodus luminantie (oud) – dekking 62

26. Activeer je verplaatsingstool, schuif de tube naar rechtsboven

27. Lagen – schikken – omlaag verplaatsen

28. Lagen – schikken – omlaag verplaatsen

29. Ga naar je lagenpalet, maak raster 4 actief ( tube met de man en vrouw)

30. Lagen – schikken – vooraan

31. Activeer je tekst gereedschap, font: Caribbean’s Treasure- grootte 50
dikte: 1,0 - maken als vector

32. Schrijf je tekst: Pirates of the Caribbean – zet je tekst mooi in het midden

33. Lagen – omzetten in rasterlaag

34. Effecten – 3d effecten – slagschaduw,
Horizontaal 1 – verticaal 1 - dekking 100 – vervagen 0 – kleur zwart

35. Lagen – nieuwe rasterlaag, plaats hier op je watermerk

36. Ga naar je lagenpalet, zet raster 7 (tekst) op slot

37. Lagen – samenvoegen - zichtbare lagen samenvoegen

38. Effecten – insteekfilter – Penta Com – Dot & Cross – standaard instellingen

39. Ga naar je lagenpalet, haal je rater 7 weer van het slot

40. Lagen - schikken - achteraan

41. Lagen – samenvoegen - zichtbare lagen samenvoegen

42. Effecten – insteekfilter – Filter Unlimited 2.0 – Buttons and Frames – 3D Glass Frame I
Framesize 30 – contrast 75

Opslaan en klaar is Pirates of the Carribean
Wij zijn heel benieuwd naar jouw uitwerking van deze les.

Deze les mag niet zonder toestemming van EM Design
op een andere forum of website's geplaatst worden.
Deze les is gemaakt op 15 mei 2009
Een soort gelijke les berust louter op toevalligheden.


zondag 31 mei 2009

Tube Anastacia #4 en #5

Onze 88e en 89e tube!

Download Hier

Please leave your comments.


zaterdag 30 mei 2009

Word Art Father

Onze 9e Word Art!Download Hier

Please leave your comments.

Father


Click on the image for truth size


Click here to make the english tutorial

Klik hier om de nederlandse les te makenFather (english tutorial)


Click on the image for truth size


Needed:

Photo or picture
Achtergrond Father
Bracket left
Bracket right
Frame father
Wordt Art father

Simple plugin

Download material1. Open the photo, tubes and wordt art in psp

2. Open a new image 600 x 450 pixels tranparent

3. Go to the Frame father,
Edit - copy

4. Return to your image
Edit - paste - paste as a new layer

5. Image - rotate - free rotate - left 90

6. Activate move tool and move the frame up
(see example)

7. Activate magic wand, tolerance and feather 0
Select the middle of the frame

8. Selections – modify – expant – 5 pixels

9. Go to the photo,
Edit - copy

10. Return to your image
Edit - paste - paste as a new layer

11. Activate move tool and move the photo in the frame

12. Selections - invert
Press on delete on your keyboard

13. Selections - select none

14. Layers - arrange - move down

15. Go to the layerpalet and activate raster 2

16. Layers - merge - merge down

17. Effects – 3d effects – drop shadow
Horizontal and vertical: 6 – opacity: 38 – blur: 5 – color: black

18. Go to the Bracket left tube,
Edit - copy

19. Return to your image
Edit - paste - paste as a new layer

20. Image – resize – 85 percent
Unmark resize alle layers

21. Activate move tool and move bracket left to the left and down
(see example)

22. Possible: Adjust - hue and saturation - colorize,
Hue: 148 – saturation: 102

23. Effects – 3d effects – drop shadow,
Horizontal and vertical: 6 – opacity: 38 – blur: 5 – color: black

24. Go to the Bracket right tube,
Edit - copy

25. Return to your image ,
Edit - paste - paste as a new layer

26. Image – resize – 85 percent
Unmark resize alle layers

27. Activate move tool and move bracket right to the right and down
(see example)

28. Possible: Adjust - hue and saturation - colorize,
Hue: 148 – saturation: 102

29. Effects – 3d effects – drop shadow
Horizontal and vertical: 6 – opacity: 38 – blur: 5 – color: black

30. Go to the achtergrond father image,
Edit - copy

31. Return to your image
Edit - paste - paste as a new layer

32. Possible: Adjust - hue and saturation - colorize,
Hue: 148 – saturation: 102

33. Layers - arrange - send to bottom

34. Go to the Word art father,
Edit - copy

35. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

36. Activate move tool and move the word art between the brackets
(see example)

37. Image - negative image (the text is changed in white)

38. Image - add borders – 3 pixels (take a color from the frame)
Click at the question on Ok

39. Image - add borders – 5 pixels (take a color from the background)

40. Image - add borders – 3 pixels (same color as point 38)

41. Image - add borders – 25 pixels (nother color)

42. Activat magic wand, same settings,
Select the 25 pixel border

43. Go to achtergrond father,
Edit - copy

44. Return to your image,
Edit - paste - paste into selection

45. Possible: Adjust - hue and saturation - colorize,
Hue: 148 – saturation: 102

46. Effects – plugins – Simple – Diamonds

47. Selections - select none

48. Image - add borders – 2 pixels (same color as point 38)

49. Layers - new raster layer, place on this your water mark

50. Layers - merge - merge all flatten

51. Image - resize – 600 pixels width

52. Adjust - sharpness - sharpen

Save and ready is Father
We are very curious to your development of this tutorial.

This lesson cannot without authorisation of EM design on another
forum or website' s be placed. This lesson has been made on
27 may 2009 A type equal lesson relies purely on contingency


Father


Klik op de bewerking voor ware grootte.

Klik hier om de les te maken

Father


Klik op de bewerking voor ware grootte.

Benodigdheden:

Foto of plaatje
Achtergrond Father
Bracket left
Bracket right
Frame father
Wordt Art father

Simple insteekfilter

Materiaal1. Open de achtergrond, tubes en wordt art in psp

2. Open een nieuwe afbeelding 600 x 450 pixels tranparant

3. Ga naar je Frame father,
Bewerken – kopieren

4. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

5. Afbeelding – vrij roteren – links 90

6. Activeer je verplaatsingstool en schuif het frame omhoog
(zie voorbeeld)

7. Activeer je toverstaf, tolerantie en doezelen 0
Selecteer het midden van je frame

8. Selecties – wijzigen – uitbreiden – 5 pixels

9. Ga nu naar je foto,
Bewerken – kopieren

10. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

11. Activeer je verplaatsingstool en schuif je foto in de frame

12. Selecties – omkeren
Druk op delete toets op je toetsenbord

13. Selecties – niets selecteren

14. Lagen – schikken – omlaag verplaatsen

15. Ga naar je lagenpalet en maak raster 2 actief

16. Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

17. Effecten – 3d-effecten – slagschaduw
Horizontaal en verticaal 6 – dekking 38 – vervaging 5 – kleur zwart

18. Ga nu naar Bracket left tube,
Bewerken – kopieren

19. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuw laag

20. Afbeelding – formaat wijzigen – 85 procent
Formaat alle lagen wijzigen uitgevinkt

21. Activeer je verplaatsingstool en schuif bracket left naar links en iets naar onderen
(zie voorbeeld)

22. Eventueel: Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleuren,
Kleurtoon: 148 – verzadiging: 102

23. Effecten – 3d-effecten – slagschaduw
Horizontaal en verticaal 6 – dekking 38 – vervaging 5 – kleur zwart

24. Ga nu naar Bracket right tube,
Bewerken – kopieren

25. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuw laag

26. Afbeelding – formaat wijzigen – 85 procent
Formaat alle lagen wijzigen uitgevinkt

27. Activeer je verplaatsingstool en schuif bracket right naar rechts en iets naar onderen
(zie voorbeeld)

28. Eventueel: Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleuren,
Kleurtoon: 148 – verzadiging: 102

29. Effecten – 3d-effecten – slagschaduw
Horizontaal en verticaal 6 – dekking 38 – vervaging 5 – kleur zwart

30. Ga nu na achtergrond,
Bewerken – kopieren

31. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

32. Eventueel: Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleuren,
Kleurtoon: 148 – verzadiging: 102

33. Lagen – schikken – achteraan

34. Ga nu naar je Word art father,
Bewerken – kopieren

35. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

36. Activeer je verplaatsingstool en schuif de wordt art tussen de brackets

37. Afbeelding – negatief

38. Afbeelding – randen toevoegen – 3 pixels (neem een kleur uit je frame)
Klik op vraag op ok

39. Afbeelding – randen toevoegen – 5 pixels (neem een kleur uit je achtergrond)

40. Afbeelding – randen toevoegen – 3 pixels (zelfde kleur als punt 38)

41. Afbeelding – randen toevoegen – 25 pixels (afwijkende kleur)

42. Activeer je toverstaf, instellingen staan goed,
Selecteer de 25 pixel rand

43. Ga naar je achtergrond,
Bewerken – kopieren

44. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken in selectie

45. Eventueel: Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleuren,
Kleurtoon: 148 – verzadiging: 102

46. Effecten – insteekfilters – Simple – Diamonds

47. Selecties – niets selecteren

48. Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels (zelfde kleur als punt 38)

49. Lagen – nieuwe rasterlaag, plaats hier op je watermerk

50. Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

51. Afbeelding – formaat wijzigen – 600 pixels breed

52. Aanpassen – scherpte - verscherpen

Opslaan en klaar is Father
Wij zijn heel benieuwd naar jouw uitwerking van deze les.

Deze les mag niet zonder toestemming van EM Design
op een andere forum of website's geplaatst worden.
Deze les is gemaakt op 27 mei 2009
Een soort gelijke les berust louter op toevalligheden


vrijdag 29 mei 2009

Tube Doutzen Kroes #2

Onze 87e tube!

Download Hier

Please leave your comments.


donderdag 28 mei 2009

I wanna be loved by you


Click on the image for truth size

Click here to make the tutorial

Klik hier voor de Nederlanse tutorial

I wanna be loved by you (english)


Click on the image for truth size

Needed:

Tubes:
LoveInABottle_TubeByGini_10-06-06
Mou_heart key
A owen tube (Marilyn Monroe) (max. 278 width or/and 364 heigh)

Selections:
EM Design diagonaal 500 x 500

PSP Animation shop files:
I wanna be loved by you tekst.psp
I wanna be loved by you ster.psp

Brush:
Blokjes brush

Plugins:
Alien skin eye Candy 5 texture
VM Toolbox

Download Material1. Open the tubes and brush in psp

2. Go to the brush,
File - export - custom brush

3. Go to the materials palet, set foreground color on #C30307 and background color
on #ffffff (white)

4. Open a new image 500 x 500 pixels transparent,

5. Selections - selections load/save - load selection from disk – EM Design diagonaal 500 x 500,
Mark source luminance and replace selection

6. Layers - new raster layer

7. Activate flood fill tool and fill the selection with foreground color

8. Selections - select none

9. Activate magic wand, mode: add – Tolerance and feather 0 – mark contiguous

10. Select the upper right triangle

11. Activate flood fill tool and fill the selection with background color

12. Effects – plugins – VM toolbox – motion trail wild,
default settings

13. Selections - select none

14. Go to the layerpalet and make raster1 active

15. Go to the materials palet and set background color on #000000 (black)

16. Activate flood fill tool and fill the layer with background color

17. Effects – plugins – Alien skin eye candy 5.0: texture – brick wall


18. Go to the layerpalet and make the upper layer active

19. Selections - selections load/save - load selection from disk – EM Design diagonaal 500 x 500,
Mark source luminance and replace selection

20. Layers - new raster layer

21. Selections - modify - expand – 4 pixels

22. Activate flood fill tool and fill the layer with foreground color

23. Selections - select none

24. Go to your owen tube
Edit - copy

25. Return to your image,
Edit - paste - paste as new layer

26. Activate move tool and move the tube to the left lower part
(see example)

27. Layers - duplicate

28. Image - flip

29. Move the copy under the original tube this way that it seems that it is a mirror picture
(see example)

30. Go to the layers palet and set opacity on 40

31. Layers - arrange - move down

32. Go to the LoveInABottle_TubeByGini_10-06-06 tube,
Edit - copy

33. Return to your image,
Edit - paste - paste as new layer

34. Image – resize – 50 percent
Unmark resize all layers

35. Activate move tool and move the tube to the Right
(see example)

36. Layers - arrange - bring to top

37. Layers - duplicate

38. Effects - texture effects - mosaic glass


39. Layers - arrange - move down

40. Go to the layers palet and make the upper layer active and close raster 1 and raster 2
(click on the eye)

41. Activate paint brush - Blokjes brush - size 77

42. Stamp with foreground color on 4 spots at the right-hand side


43.Return to the layer palet and open raster 1 and raster 2
The upper layer remains active

44. Go to the mou_heart key tube,
Edit - copy

45. Return to your image,
Edit - paste - paste as new layer

46. Activate move tool and the tube on the bottle
(see example)

47. Layers - new raster layer, place on this your water mark

48. Layers - merge - merge all flatten

49. Layer - duplicate, repeat this to you have 25 layers
(copy (24) of background)

50. File – save as – name.psp ( PSP Animation Shop (*.psp) )

51. Open animation shop

52. Open naam.psp (your psp file), I wanna be loved by you tekst.psp
and I wanna be loved by you ster.psp in Animation shop

53. Go to naam.psp (your image)
Edit - select all

54. Go to I wanna be loved by you tekst.psp
Edit - select all

55. Click with your left mouse button the text in the first frame
hold the mouse button down


56. Move the text exactly to the left above angle of frame 1 of your image


57. Go to I wanna be loved by you ster.psp
Edit - select all

58. Move the star from frame 1 to frame 1 of your image
on the key

59. Animation - frame properties - 25

Save and ready is I wanna be loved by you
We are very curious to your development of this tutorial.

This lesson cannot without authorisation of EM design on another
forum or website' s be placed. This lesson has been made on
15 mei 2009 A type equal lesson relies purely on contingency


woensdag 27 mei 2009

I wanna be loved by you


Klik op de bewerking voor ware grootte

Klik hier om de nederlandse les te maken

I wanna be loved by you


Klik op de bewerking voor ware grootte


Benodigdheden:

Tubes:
LoveInABottle_TubeByGini_10-06-06
Mou_heart key
Een eigen tube (Marilyn Monroe) (max. 278 breed en 364 hoog)

Selectie:
EM Design diagonaal 500 x 500

PSP Animatie Shop bestand:
I wanna be loved by you tekst.psp
I wanna be loved by you ster.psp

Brush:
Blokjes brush

Insteekfilter:
Alien skin eye Candy 5 texture
VM Toolbox

Materiaal


1. Open de tubes en brush in psp

2. Ga naar je brush,
Bestand – exporteren – aangepaste penseel

3. Ga naar je materialen palet, zet voorgrondkleur op #C30307 en Achtergrondkleur
op #ffffff (wit)

4. Open een nieuwe afbeelding 500 x 500 pixels transparant,

5. Selecties – selecties laden/opslaan – selectie laden vanaf schijf – EM Design diagonaal 500 x 500,
Luminatie van bron en selectie vervangen aangevinkt.

6. Lagen – nieuwe rasterlaag

7. Activeer je vulemmer en vul de selectie met voorgrondkleur

8. Selecties – niets selecteren

9. Activeer je toverstaf, modus: toevoegen – Tolerantie en doezelen 0 – aaneengesloten aanvinken

10. Selecteer de bovenste driehoek

11. Activeer de vulemmer en vul de selectie met achtergrondkleur

12. Effecten – insteekfilters – VM toolbox – motion trail wild,
Standaard instelling

13. Selecties – niets selecteren

14. Ga naar je lagenpalet en maak raster 1 actief

15. Ga naar je materialen palet en zet achtergrondkleur op zwart

16. Activeer vulemmer en vul de laag met achtergrondkleur

17. Effecten – insteekfilters – Alien skin eye candy 5.0: texture – brick wall


18. Ga naar je lagenpalet en maak nu weer je bovenste laag actief

19. Selecties – selectie laden/opslaan – selectie laden vanaf schijf EM Design diagonaal 500x500
Luminatie van bron en selectie vervangen aangevinkt

20. Lagen – nieuwe rasterlaag

21. Selecties – wijzigen – uitbreiden – 4 pixels

22. Activeer je vulemmer en vul met voorgrondkleur

23. Selecties – niets selecteren

24. Ga nu naar je eigen tube,
Bewerken – kopieren

25. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

26. Activeer je verplaatsingstool en schuif de tube naar de linker onderkant
(zie voorbeeld)

27. Lagen - dupliceren

28. Afbeelding – omdraaien

29. Schuif de kopie onder de originele tube zo dat het lijkt dat het een spiegelbeeld is.
(zie voorbeeld)

30. Ga naar je lagenpalet, zet laag dekking op 40

31. Lagen – schikken – omlaag verplaatsen

32. Ga naar je LoveInABottle_TubeByGini_10-06-06 tube,
Bewerken – kopieren

33. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

34. Afbeelding – formaat wijzigen – 50 procent
Formaat van alle lagen wijzigen uitgevinkt

35. Activeer verplaatsingstool en schuif de tube naar rechts boven
(zie voorbeeld)

36. Lagen – schikken – vooraan

37. Lagen – dupliceren

38. Effecten – textuur effecten – mozaiek glas


39. Lagen – schikken – omlaag verplaatsen

40. Ga naar je lagenpalet en maak de bovenste laag actief en zet raster 1 en raster 2 opslot

41. Activeer penseel en zoek Blokjes brush
grootte 77

42. Stempel met voorgrondkleur op 4 plekken aan de rechterkant


43. Ga naar je lagen palet, open raster 1 en raster 2
Laat de bovenste actief

44. Ga nu naar de tube mou_heart key,
Bewerken – kopieren

45. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

46. Activeer verplaatsingstool en schuif de tube op het flesje
(zie voorbeeld)

47. Lagen – nieuwe rasterlaag, plaats hier op je watermerk

48. Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

49. Lagen – dupliceren, herhaal dit tot dat je 25 lagen hebt
(Kopie (24) van Achtergrond)

50. Bestand – opslaan als – naam.psp ( PSP Animation Shop (*.psp) )

51. Open animatie shop

52. Open naam.psp (jouw bewerking), I wanna be loved by you tekst.psp
en I wanna be loved by you ster.psp in Animatie shop

53. Ga naar naam.psp (jouw bewerking)
Bewerken – alles selecteren

54. Ga nu naar I wanna be loved by you tekst.psp
Bewerken – alles selecteren

55. Klik met je linkermuis knop op de tekst in de eerste frame
Hou de muis knop in gedrukt.


56. Sleep de tekst precies in de linker bovenhoek van frame 1 van jouw bewerking


57. Ga nu naar I wanna be loved by you ster.psp
Bewerken – alles selecteren

58. Sleep de ster vanaf frame 1 naar frame 1 van jouw bewerking
op de sleutel

59. Animatie - eigenschappen voor frame - 25

Opslaan en klaar is I wanna be loved by you
Wij zijn heel benieuwd naar jouw uitwerking van deze les.

Deze les mag niet zonder toestemming van EM Design
op een andere forum of website's geplaatst worden.
Deze les is gemaakt op 15 mei 2009
Een soort gelijke les berust louter op toevalligheden


zondag 8 maart 2009

Tube Anna Kournikova #1

Onze 86e tube!

Download Hier

Please leave your comments.


woensdag 4 maart 2009

Hey You!Click on the image for truth size/
Klik op de bewerking voor ware grootte

Klik hier om de nederlandse les te maken

Click here to make the english tutorial


Another who make this tutorial, looks great, thank you!Made by Aylin from Turkey


Hey You! (english tutorial)Click on the image for truth size

Needed:

Tube:
Tube 415 pixels high
Corner Max

Selections:
EM Design 78

Font:
Evanescent

Plugins:
Alien Skin - Eye Candy 5 - Textures
Eye candy 3.1

Download material


1. Open the tubes in psp

2. Take two colors with you piped from your tube, light foreground color and a dark background color

3. Open a new image 500 x 500 pixels transparent

4. Activate flood fill tool and fill the image with foreground color

5. Layers - new raster layer

6. Selections - selections load/save - load selection from disk - EM design 78
Mark source luminance and replace selection

7. Activate flood fill tool and fill the selection with background color

8. Selections - select none

9. Activate magic wand, toleracne and feather on 0
Select the inside of the diamond

10. Activate flood fill tool and fill the selection with foreground color

11. Effects - texture effects - blinds
Width 10 - opacity 50 - Mark only light from left/top - color black

12. Selections - select none

13. Effects – 3D effects - drop shadow
Vertical and horizontal 2 - opacity 50 - blur 5- black

14. Layers - duplicate

15. Image - rotate - free rotate – Left 45

16. Go to the layer palette and activate raster 1

17. Activate magic wand and select the background
(same settings)

18. Effecten – plugins - Alien Skin Eye Candy 5 Textures - Swirl
color: background color


19. Selections - select none

20. Go to the tube
Edit - copy

21. Return to your image
Edit - paste - paste as a new layer

22. Layers - arrange - bring to top

23. Activate move tool and move the tube to the correct spot
(see example)

24. Effects – 3D effects - drop shadow
Vertical and horizontal 2 - opacity 50 - blur 5- black

25. Go to the corner
Edit - copy

26. Return to your image
Edit - paste - paste as a new layer

27. Activate move tool and move the corner to the correct spot
(see example)

28. Layers - duplicate

29. Image - mirror

30. Image - flip

31. Activate text tool32. Type the first text (hey)

33. Layers - convert to rasterlayer

34. Effects – plugins – Eye Candy 3.1 – Drop Shadow


35. Activate raster deform tool and twist you text (see example)

36. Activate move tool and move the text to the correct spot
(see example)

37. Activate text tool - same setting

38. Type the second text (you)

39. Layers - convert to rasterlayer

40. Effects – plugins – Eye Candy 3.1 – Drop Shadow
same settings

41. Activate raster deform tool and twist you text (see example)

42. Activate move tool and move the text to the correct spot
(see example)

43. Image - add borders - 2 pixels foreground color
Mark symmetric (click on the question on OK)

44. Image - add borders - 15 pixel background color
Mark symmetric

45. Activate magic wand, same settings
Select the 15 pixel border

46. Effects - texture effects - blinds
Width 10 - opacity 50 - Mark only light from left/top - color black

47. Selections - select none

48. Image - add borders - 2 pixels foreground color
Mark symmetric

49. Image - adde borders - 25 pixels background color
Mark symmetric

50. Activate magic wand, same settings
Select the 25 pixel border

51. Activate flood fill tool and fill the selection with foreground color

52. Effects – plugins - Alien skin eye candy textures - swirl
same settings

53. Selections - select none

54. Image - add borders - 2 pixel foreground color
Mark symmetric

55. Layers - new raster layer, place here your water mark

56. Layers - merge - merge all flatten

57. Image - resize - 500 pixels

Save and ready is Hey You!
We are very curious to your development of this tutorial.

This lesson cannot without authorisation of EM design on another
forum or website' s be placed. This lesson has been made on
29 november 2006 A type equal lesson relies purely on contingencyHey You!Klik op de bewerking voor ware grootte

Benodigdheden:
Tube maximaal 415 pixels hoog
Corner Max 140x140 pixels

Selectie:
EM Design 78

Font:
Evanescent

Insteekfilter:
Alien Skin - Eye Candy 5 - Textures
eye candy 3.1

Materiaal

1. Open je tube

2. Neem met je pipet een lichte voorgrondkleur en een donkere achtergrondkleur uit je tube

3. Open een nieuwe afbeelding 500 x 500 pixels transparant

4. Activeer je vulemmer en vul je lege afbeelding met je lichte voorgrondkleur

5. Lagen – nieuwe rasterlaag

6. Selecties – selectie laden/opslaan – selectie laden van schijf - EM design 78, luminantie van bron en selectie vervangen aangevinkt.

7. Activeer je vulemmer en vul de selectie met je achtergrondkleur

8. Selecties - niets selecteren

9. Activeer je toverstaf doezelen en tolerantie op 0 en selecteer
het binnenste gedeelte van je selectie.

10. Activeer je vulemmer en vul met je voorgrondkleur

11. Effecten – textuureffecten – lamellen
Breedte 10 dekking 50 licht van links boven aangevinkt kleur zwart.

12. Selectie – niets selecteren

13. Effecten – 3D effecten - slagschaduw
2-2-50-5-zwart

14. Lagen - Dupliceren

15. Afbeelding – vrij roteren – Links 45

16. Maak raster 1 actief in je lagen palet

17. Activeer je toverstaf en selecteer de achtergrond
Instellingen staan goed.

18. Effecten – insteekfilters - Alien Skin Eye Candy 5 - Textures - Swirl
Kleur: achtergrond kleur.


19. Selecties - niets selecteren

20. Ga naar je tube
Bewerken - kopieren

21. Ga terug naar je afbeelding
Bewerken – plakken - plakken als nieuwe laag

22. Lagen – schikken - vooraan

23. Activeer je verplaatsingstool en zet de tube de juiste plek
(Dit is per tube verschillend)

24. Effecten – 3D effecten - slagschaduw
2-2-50-5-zwart

25. Ga naar je corner
Bewerken – plakken

26. Ga terug naar je nieuwe afbeelding.
Bewerken – plakken - plakken als nieuwe laag

27. Activeer je verplaatsingstool en zet je corner in de linker boven hoek
zie voorbeeld:

28. Lagen - dupliceren

29. Afbeelding - spiegelen

30. Afbeelding - omdraaien

31. Activeer je tekstgereedschap met de volgende instellingen.


32. Type je eerste tekst

33. Lagen – omzetten in rasterlaag

34. Effecten – insteekfilters – Eye Candy 3.1 – Drop Shadow


35. Activeer je Gereedschap vervorming. En zet je tekst wat schuin.

36. Activeer je verplaatsingstool en zet je tekst op de juiste plaats.
zie voorbeeld

37. Activeer je tekstgereedschap
Zelfde instellingen

38. Type je tweede tekst

39. Lagen – omzetten in rasterlaag

40. Effecten – insteekfilters – Eye Candy 3.1 – Drop shadow
Zelfde instellingen

41. Activeer je Gereedschap vervorming. En zet je tekst wat schuin.

42. Activeer je verplaatsingstool en zet je tekst op de juiste plaats.
zie voorbeeld

43. Afbeelding - randen toevoegen - 2 pixels voorgrondkleur
Symmetrisch aangevinkt. (klik op de vraag op ok)

44. Afbeelding - randen toevoegen - 15 pixel achtergrondkleur
Symmetrisch aangevinkt.

45. Activeer je toverstaf, instellingen staan nog goed.
Selecteer de rand

46. Effecten – textuureffecten – lamellen
Breedte 10 dekking 50 licht van links boven aangevinkt kleur zwart.

47. Selecties – niets selecteren

48. Afbeelding - randen toevoegen - 2 pixels voorgrondkleur
Symmetrisch aangevinkt

49. Afbeelding - randen toevoegen - 25 pixels afwijkende kleur
Symmetrisch aangevinkt

50. Activeer je toverstaf, instellingen staan nog goed.
Selecteer de rand

51. Activeer je vulemmer en vul de rand met je voorgrondkleur

52. Effecten – insteekfilters - Alien skin eye candy textures - swirl
Zelfde instellingen:

53. Selecties – niets selecteren

54. Afbeelding - randen toevoegen - 2 pixel voorgrondkleur
Symmetrisch aangevinkt

55. Lagen – nieuwe rasterlaag en plaats je watermerk

56. lagen-samenvoegen-alle lagen samenvoegen

57. Afbeelding - formaat wijzigen - 500 pixels

Opslan en klaar is Hey You!
Wij zijn heel benieuwd naar jouw uitwerking van deze les.

Deze les mag niet zonder toestemming van EM Design
op een andere forum of website's geplaatst worden.
Deze les is gemaakt op 29 november 2006
Een soort gelijke les berust louter op toevalligheden