dinsdag 9 juni 2009

Deep Purple


Klik op de bewerking voor ware grootte.


Klik hier om de les te maken.

Deep Purple


Klik op de bewerking voor ware grootte.

Benoodigdheden:

Tube:
H@nne_woman 2_june2009
(Wij hebben toestemming van Hanne om deze tube te gebruiken, bedankt Hanne)
Stiksel tube

Masker:
Tde_maske_31

Selectie:
EM Design 4 balks 600 x 600

Insteekfilters:
Filter Factory Gallery C

Materiaal1. Plaats de selectie in de juiste map en open de tubes en masker in psp

2. Ga naar je materialen palet en zet voorgrondkleur op wit en neem met je pipet
een achtergrondkleur uit je tube

3. Open een nieuwe afbeelding 600 x 600 transparant

4. Activeer je vulemmer en vul je afbeelding met achtergrondkleur

5. Lagen – nieuwe rasterlaag

6. Vul deze laag met voorgrondkleur

7. Lagen – nieuwe maskerlaag – uit afbeelding - tde_maske_31
alléén luminantie van bron aangevinkt

8. Lagen – samenvoegen – groep samenvoegen

9. Selecties – selectie laden/opslaan – selectie laden van schijf – EM Design 4 balks 600 x 600, Luminantie van bron en selectie vervangen aangevinkt

10. Lagen – nieuwe rasterlaag

11. Activeer vulemmer en vul de selectie met achtergrondkleur

12. Ga nu naar H@nne_woman 2_june2009,
Bewerken – kopieren

13. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

14. Actieveer de verplaatsingstool en schuif de tube over je selectie,
(zie voorbeeld)

15. Selecties – omkeren
Druk op delete op je toetsenbord

16. Selecties – niets selecteren

17. Lagen – samenvoegen - omlaag samenvoegen

18. Effecten – 3d effecten – slagschaduw,
Verticaal en horizontaal: 6 – dekking: 37 – vervaging: 5 – kleur zwart

19. Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag,
(als het goed is staat de tube nog in het geheugen)

20. Afbeelding – formaat wijzigen – 80 procent,
Formaat van alle wijzigen uitgevinkt

21. Activeer de verplaatsingstool en schuif de tube iets naar links en naar beneden

22. Lagen – dupliceren

23. Ga naar je lagenpalet en maak raster 3 actief

24. Effecten – insteekfilters – filter factory gallery C – speed
187 – 81 – 27 – 255

25. Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

26. Afbeelding – formaat wijzigen – 95 procent

27. Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels achtergrondkleur
Zet deze afbeelding even opzij

28. Open een nieuwe afbeelding 600 x 600 transparant

29. Activeer je vulemmer en vul je nieuwe afbeelding met achtergrondkleur

30. Lagen – nieuwe rasterlaag

31. Vul deze laag met voorgrondkleur

32. Lagen – nieuwe maskerlaag – uit afbeelding - - tde_maske_31
alléén luminantie van bron aangevinkt

33. Lagen – samenvoegen - groep samenvoegen

34. Ga nu naar je eerste afbeelding,
Bewerken – kopieren

35. Ga terug naar je nieuwe afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

36. Afbeelding – formaat wijzigen – 90 procent,
formaat van alle lagen wijzigen uitgevinkt

37. Afbeelding – vrij roteren – rechts 4

38. Ga nu naar stiksel tube,
Bewerken – kopieren

39. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken – plakken – plakken als nieuwe laag

40. Eventueel: Aanpassen – kleurtoon en verzadiging – inkleur
(neem de K en V van je achtergrondkleur)

41. Afbeelding – vrije roteren – rechts 4

42. Activeer je verplaatsingstool en schuif de stiksel rechts bovenin
(zie voorbeeld)

43. Lagen – dupliceren

44. Schuif de kopie van stiksel naar links onderin
(zie voorbeeld)

45. Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

46. Effecten – 3d effecten – slagschaduw,
Verticaal en horizontaal: 1 – dekking: 40 – vervaging: 0 – kleur: zwart

47. Lagen – nieuwe rasterlaag, plaats hier op je watermerk

48. Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels achtergrondkleur
Klik op de vraag op OK

49. Afbeelding – formaat wijzigen – 600 pixels

Opslaan en klaar is Deep Purple
Wij zijn heel benieuwd naar jouw uitwerking van deze les.

Deze les mag niet zonder toestemming van EM Design
op een andere forum of website's geplaatst worden.
Deze les is gemaakt op 4 juni 2009
Een soort gelijke les berust louter op toevalligheden


maandag 1 juni 2009

Pirates of the Carribean


Click on the image for truth size.

Click here to make the english tutorial

Klik hier om de nederlandse les te maken

Pirates of the Carribean


Click on the image for truth size.

Needed:

Tube Pirate 1
Tube Pirate 2
Tube Pirate 3
Tube Pirate 4
Tube Pirate 5

Plugin:
Penta Com
Filter Unlimted 2.0

Download material1. Open the tubes in psp

2. Go to the materials palet and set foreground color on #b7a5dd and background color on White

3. Open a new image 600 x 500 transparent

4. Activate flood fill tool and fill the image with foreground color

5. Go to the tube Pirate 1
Edit - copy

6. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

7. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 55

8. Go to the tube Pirate 2,
Edit - copy

9. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

10. Image – resize – 45 percent
Unmark resize all layers

11. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 60

12. Activate move tool and move the tube to left below
(see example)

13. Go to the tube Pirate 3,
Edit - copy

14. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

15. Image – resize – 60 percent
Unmark resize all layers

16. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 75

17. Activate move tool and move the tube to right below
(see example)

18. Go to the tube Pirate 4,
Edit - copy

19. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

20. Image – resize – 75 percent
Unmark resize all layers

21. Activate move tool and move the tube to on the top left-end corner
(see example)

22. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 40

23. Go to the tube Pirate 5,
Edit - copy

24. Return to your image,
Edit - paste - paste as a new layer

25. Go to your layer palet, set blendmode luminace (legacy) – opacity 62

26 Activate move tool and move the tube to on the top right-end corner
(see example)

27. Layers - arrange - move down

28. Layers - arrange - move down

29. Go to the layer palet and make raster 4 active ( tube with men and woman)

30. Layers - arrange - bring to top

31. Activate text tool, font: Caribbean’s Treasure - size 50
stroke width: 1,0 - create as vector

32. Write the text: Pirates of the Caribbean – move the text nicely in the middle

33. Layers - convert to rasterlayer

34. Effects – 3d effects – drop shadow,
Horizontal 1 – vertical 1 - opacity 100 – blur 0 – color zwart

35. Layers - new raster layer, place on this your water mark

36. Go to the layer palet and close raster 7 (text)
(by clicking on the eye)

37. Layers - merge - merge visible

38. Effects – plugins – Penta Com – Dot & Cross – standaard instellingen

39. Go to the layer palet and open raster 7
(by clicking on the eye)

40. Layers - arrange - send to bottom

41. Layers - merge - merge visible

42. Effects – plugins – Filter Unlimited 2.0 – Buttons and Frames – 3D Glass Frame I
Framesize 30 – contrast 75

Save and ready is Pirates of the Carribean
We are very curious to your development of this tutorial.

This lesson cannot without authorisation of EM design on another
forum or website' s be placed. This lesson has been made on
15 may 2009 A type equal lesson relies purely on contingency


Pirates of the Carribean


Click on the image for truth size.

Klik hier om de nederlandse les te maken

Pirates of the Carribean


Klik op de bewerking voor ware grootte.

Benodigdheden:

Tube Pirate 1
Tube Pirate 2
Tube Pirate 3
Tube Pirate 4
Tube Pirate 5

Insteekfilters:
Penta Com
Filter Unlimted 2.0

Materiaal1. Open je tubes in psp

2. Zet je voorgrondkleur op #b7a5dd en achtergrondkleur op wit.

3. Open een nieuwe afbeelding 600 x 500 transparant

4. Activeer je vulemmer, vullen met je voorgrondkleur

5. Ga naar je tube Pirate 1
Bewerken – kopieren

6. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken - plakken als nieuwe laag

7. Ga naar je lagenpalet, mengmodus op luminantie (oud) – laagdekking op 55

8. Ga naar je tube Pirate 2,
Bewerken – kopieren

9. Ga terug naar je afbeelding,
Bewerken - plakken als nieuwe laag

10. Afbeelding – formaat wijzigen – 45 %
formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

11. Ga naar je lagenpalet, mengmodus op luminantie (oud) – laagdekking 60

12. Activeer je verplaatsingstool, schuif de tube naar linksonder

13. Ga naar je tube Pirate 3,
Bewerken – kopieren

14. Ga terug naar je afbeelding
Bewerken – plakken als nieuwe laag

15. Afbeelding – formaat wijzigen – 60%
formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

16. Ga naar je lagenpalet, mengmodus op luminantie (oud) – laagdekking 75

17. Activeer je verplaatsingstool,schuif deze tube naar rechtsonder

18. Ga naar je tube Pirate 4,
Bewerken – kopieren

19. Ga naar je afbeelding,
Bewerken – plakken als nieuwe laag

20. Afbeelding – formaat wijzigen – 75%
formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt

21. Activeer je verplaatsingstool, schuif de tube naar linksboven

22. Ga naar je lagenpalet, mengmodus op luminantie (oud) – dekking 40

23. Ga naar je tube Pirate 5,
Bewerken – kopieren

24. Ga naar je afbeelding,
Bewerken – plakken als nieuwe laag

25. Ga naar je lagenpalet, mengmodus luminantie (oud) – dekking 62

26. Activeer je verplaatsingstool, schuif de tube naar rechtsboven

27. Lagen – schikken – omlaag verplaatsen

28. Lagen – schikken – omlaag verplaatsen

29. Ga naar je lagenpalet, maak raster 4 actief ( tube met de man en vrouw)

30. Lagen – schikken – vooraan

31. Activeer je tekst gereedschap, font: Caribbean’s Treasure- grootte 50
dikte: 1,0 - maken als vector

32. Schrijf je tekst: Pirates of the Caribbean – zet je tekst mooi in het midden

33. Lagen – omzetten in rasterlaag

34. Effecten – 3d effecten – slagschaduw,
Horizontaal 1 – verticaal 1 - dekking 100 – vervagen 0 – kleur zwart

35. Lagen – nieuwe rasterlaag, plaats hier op je watermerk

36. Ga naar je lagenpalet, zet raster 7 (tekst) op slot

37. Lagen – samenvoegen - zichtbare lagen samenvoegen

38. Effecten – insteekfilter – Penta Com – Dot & Cross – standaard instellingen

39. Ga naar je lagenpalet, haal je rater 7 weer van het slot

40. Lagen - schikken - achteraan

41. Lagen – samenvoegen - zichtbare lagen samenvoegen

42. Effecten – insteekfilter – Filter Unlimited 2.0 – Buttons and Frames – 3D Glass Frame I
Framesize 30 – contrast 75

Opslaan en klaar is Pirates of the Carribean
Wij zijn heel benieuwd naar jouw uitwerking van deze les.

Deze les mag niet zonder toestemming van EM Design
op een andere forum of website's geplaatst worden.
Deze les is gemaakt op 15 mei 2009
Een soort gelijke les berust louter op toevalligheden.